Lidmaatschap

Fantastisch dat je gekozen hebt voor de BMX-sport bij FCC de Vaart!
We hopen dat je bij ons een leuke en sportieve tijd zult hebben!

Na 2 proeftrainingen word je gevraagd of je lid wilt worden van onze vereniging. Om lid te worden moet je een ingevuld machtigingsformulier en een kopie van een identiteitskaart of paspoort opsturen aan de secretaris.

Voor het lidmaatschap gelden de volgende regels:

  • het lidmaatschap gaat in op de datum van aanmelding en loopt tot 31 december van dat jaar
  • wanneer men het lidmaatschap niet schriftelijk (via mail) opzegt bij de secretaris van de club loopt het automatisch door gedurende het opvolgende jaar
  • opzeggen van het lidmaatschap van het opvolgende jaar kan uiterlijk tot 1 december van het lopende jaar
  • bij een lidmaatschap in een bepaald jaar is altijd de volledige contributie over dat jaar verschuldigd
  • de contributie voor leden bedraagt € 90,- per jaar
    (vastgesteld februari 2020)
  • leden en ouders/begeleiders dienen het huishoudelijk reglement van de club in acht te nemen.