Regelementen

FCC de Vaart is een vereniging waarin veel vrijwilligers (leden en ouders van leden) een steentje bijdragen. De vrijwilligers zorgen er voor om de baan, de accommodatie en het omliggende terrein representatief en in goede conditie te houden. Zodat er probleemloos gefietst (trainingen en wedstrijden) kan worden. Meewerken binnen de vereniging als vrijwilliger is ook een praktische manier om ingeburgerd te raken in de vereniging en meer mensen persoonlijker te leren kennen.

Om alles in goede banen te leiden heeft FCC de Vaart een aantal reglementen opgesteld. Deze reglementen geven een kader en spelregels aan waarvan wordt verwacht dat een ieder zich hier aan houdt. Hieronder kunnen de reglementen ingezien worden. Als laatste is hieronder ook het opgave formulier voor het klussenteam opgenomen. Deze kunt u invullen als u ons als vrijwilliger kunt/wilt helpen. Op het opgave formulier kunt u aangeven waarmee u kunt/wilt helpen.

  1. Huishoudelijk reglement FCC De Vaart
  2. Clubshirt reglement FCC De Vaart
  3. Stuurbord regels
  4. Opgave formulier klusteam (pagina 3 in document)

De reglementen van de NFF en de KNWU  kunt u vinden op de website van de BMX bonden. Onder het menu Bonden/NFF verenigingen staat het wedstrijdreglement van District Oost en het reglement DKON.